مجموعه تفریحی ورزشی آبسار گیلان

 

1-ورود هرگونه دوربین و موبایل و تجهیزات تصویر برداری به داخل مجموعه اکیدأ ممنوع است.در صورت مشاهده ضمن اخذ تجهیزات شخص خاطی به نیروی انتظامی معرفی خواهد شد.

2-ورود هرگونه وسیله بازی مثل توپ والیبال و......... به مجموعه ممنوع است.

3-ورود هرگونه مواد غذایی و آشامیدنی بداخل مجموعه ممنوع است.

4-مراجعین محترم حتمأ می بایست از لباس شنای استاندارد استفاده نمایند.

5-دویدن و شوخی کردن در داخل مجموعه مطاقأ ممنوع می باشد.

6-ورود کودکان زیر 5 سال بداخل مجموعه ممنوع است.

 

 

 

ساعات پذیرش مجموعه آبی آبسار (در سال 1397)

 روزهای زوج  ( 9 الی 15 بانوان -  18 الی24  آقایان)  (شنبه ها بانوان تعطیل است)

                                                                 (شنبه ها سانس آقایان 20 الی 24)

  روزهای فرد ( 9 الی 19 بانوان  -  20 الی24 آقایان )

  روزهای جمعه  ( 9 الی 14 آقایان -  16 الی21  بانوان)

اطلاعات تماس

  013-33433353

  33433373- 013

  info@absarpool.ir

  رشت پل طالشان فلکه دوم مسکن مهر

شبکه های اجتماعی